Avanceret automation)
Avanceret automation)
Avanceret automation)
Avanceret automation)
Avanceret automation)
Avanceret automation)
Avanceret automation)
Avanceret automation)
Avanceret automation)

Avanceret automation

Rømmemaskiner fra STENHØJ er nemme at automatisere.

Vi fremstiller komplette loading- og unloadingsystemer og tilbyder fuld maskinintegration og efterfølgende sikkerhedsgodkendelse. Vi leverer ekstra buffere, håndteringssystemer eller integration af en maskine til en produktionscelle. Implementering eller eftermontering kan udføres af STENHØJ eller i samarbejde med en husleverandør.

STENHØJs Box Model kan, under returslag, loades og unloades fra maskinens forside med forskellige pick & place-enheder og robotter. Denne eksterne håndtering under returslaget bidrager til en meget fleksibel og hurtig cyklustid.

STENHØJ Table-Up-modellen er den mest fleksible maskine til automatisering. Maskinen kan automatiseres forfra med sikkerhedshegn eller, med robotintegration uden hegn, bagfra. Dette sikrer nem maskintilgang og minimalt footprint.

Egenskaber

Specifikationer

Eksempler

Kontakt os

Poul Erik Jensen

Poul Erik Jensen

Technical Sales Manager

  1. +45 5388 5105
  2. pej@stenhyd.com
    • Da
    • En
    • De